MR superbruger 1,5T
Roskilde
Region Sjælland
Overlæge, Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), Amager-Hvidovre Hospital med daglig funktion på RTG., Amager Hospital (AH)
Hvidovre
Hvidovre Hospital
GENOPSLAG: Overlæge - radiolog i PET Centret, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin, PET og Cyklotronenheden, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
København
Rigshospitalet
Lægesekretær eller andet sundhedsfagligt personale til Røntgen og Scanning
Vejle
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Lægesekretær eller andet sundhedsfagligt personale til Røntgen og Scanning
Kolding
Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus
Projektradiograf ved forskningsenheden på MR-Forskningscentret, Aarhus Universitet (beliggende på Aarhus Universitetshospital, Skejby)
Aarhus
Aarhus Universitet
Introduktionslæge i radiologi, Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Hjørring
Region Nordjylland
Akutmodtagelsen udvider - vi søger sygeplejersker
Aalborg
Region Nordjylland