Vikariat som frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
Viborg
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
KIRKESANGER VED NR. FELDING OG TVIS KIRKER, HOLSTEBRO PROVSTI, VIBORG STIFT.
Holstebro
TVIS MENIGHEDSRÅD KORDEGNKONTORET