Betingelser for Tjenesten

Disse Betingelser for Tjenesten giver retningslinjerne for tjenesten der ydes af Jobrapido til sine Brugere. Gennem brug af Tjenesten, accepterer Brugeren disse Betingelser for Tjenesten og bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger, der er tilgængelige på følgende link dk.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Kontaktpersoner

For oplysninger om Tjenesten kan du kontakte:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano (MI) - Italien
Id-kode for skat og moms: IT11876271005
Virksomheden er registreret i handelskammeret i Milano
Virksomhedens kapital: € 5.000.000 (I.V.)

2. Hvad er Jobrapido?

Jobsøgning

De annoncer som lægges ud på Jobrapido er hentet automatisk fra andre websteder, eller de stammer fra annoncørerne på Jobrapido. Når annoncerne stammer fra tredjepartswebsteder, indekserer og udgiver Jobrapido et simpelt ekstrakt og inkluderer linket til hele annoncen offentliggjort på det oprindelige websted. Brugere, der ønsker at se annoncen, forlader ved at klikke på linket Job rapido-webstedet for at navigere på tredjepartswebstedet, hvis indhold Jobrapido ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig for.

Job Alert og annoncer via e-mail

Brugeren kan med sin e-mailadresse registrere sig på "Job Alert"-tjenesten og modtage e-mailmeddelelser om nye jobtilbud, der svarer til de søgeparametre brugeren har angivet enten i forbindelse med registreringen eller på et senere tidspunkt. Ud over at give besked om nye annoncer kan Job Alert-tjenesten sørge for, at brugeren modtager annoncer, der svarer til de indstillede søgeparametre, med jobtilbud, som er relevante i forhold til dem.

Brugeren kan til enhver tid ændre sine søgeparametre på webstedet eller anmode om at tjenesten deaktiveres. Kontoen kan også deaktiveres i tilfælde af længere tids inaktivitet, i henhold til virksomhedens procedurer. Brugeren kan selvfølgelig registrere sig igen på et hvilket som helst tidspunkt.
Oplægning af CV.
Efter at brugeren er registreret, giver Jobrapido vedkommende mulighed for at lægge sit CV op på deres systemer, ikke kun for at gøre det nemt at hente og opdatere det, men også for at gøre det muligt - såfremt brugeren giver samtykke - for tredjeparter at få adgang til det, med det formål at lette og fremme administrationen af mødet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Denne funktionalitet er endnu ikke implementeret. Den pågældende aktivitet er en del af personaleudvælgelsesaktiviteterne, og kan derfor kun udføres af arbejdsformidlingsbureauer. Jobrapido er altid opmærksom på brugernes rettigheder, og implementerer kun den beskrevne funktionalitet efter at godkendelsesprocessen etableret af den kompetente myndighed er gennemført.

I nogle tilfælde kan tredjeparter, som er kunder hos Jobrapido (for eksempel bureauer til udvælgelse af personale, headhuntere osv.), have en interesse i ikke kun at få adgang til brugerens CV, men også i at gøre det muligt for brugeren at få en priviligeret kanal til at registrere sig på disse tredjeparters platform og/eller deres tjenester, for at fremme den professionelle udvælgelse og øge de muligheder, som Jobrapido tilbyder. Af denne grund vil brugeren ved tilmelding til tjenesten blive bedt om en udtrykkelig og specifik tilladelse til registreringen hos disse parter, som vil være forpligtet til straks at informere brugeren om de udbudte tjenester og de tilhørende betingelser, og anmode brugeren om at bekræfte eller annullere registreringen. Samtykke givet til Jobrapido om brug af denne tjeneste er fuldstændig frivilligt og valgfrit, og manglende afgivelse af samtykke vil ikke påvirke udførelsen Jobrapido-tjenester på nogen måde, idet samtykket udelukkende vedrører og muliggør registreringen på tredjeparters websteder og platforme.

Registrerede brugere vil få besked via e-mail om aktivering af tjenesten til oplægning af CV og andre tjenester, som Jobrapido måtte implementere.

3. Begrænsning af ansvar

De meddelelser der kommer fra aktiviteten med at scanne og indeksregulere andre websteder er ikke underlagt nogen form for forudgående kontrol. For aktiviteter med udsendelse af meddelelser om jobtilbud via e-mail på de stillinger der søges, fortager Jobrapido ingen rådgivningsaktivitet angående personalesøgning fra virksomheder, men begrænser sine aktiviteter til indsamling om befordring til Brugeren af meddelelser fra annoncører, med meddelelser om nye tilbud indenfor de jobkategorier som er udvalgt. Eneansvaret for indholdet af jobtilbuddene falder derfor udelukkende på annoncøren. Jobrapido er ikke involveret i forhandlingerne mellem annoncører og Brugere og foretage ikke kontrol af kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af jobtilbudene, eller om rigtigheden af de oplysninger, der er fremsendt til annoncørerne fra Brugerne.
Brugeren friholder og frigiver Jobrapido fra ethvert ansvar, inden for de grænser, der er fastsat ved lov, i forhold til eventuelle skader eller erstatningskrav, sine egne eller tredjeparters, der stammer fra meddelelser offentliggjort på Webstedet eller sendt til Brugeren via e-mail.
Jobrapido kan ikke holdes ansvarlig for fejl på tjenesten på grund af tredjeparter, der er ansvarlige for samme.
I særlige tilfælde, for eksempel når curriculum vitaet er placeret hvor tredjeparter har adgang til dem, agter Jobrapido at lette match mellem ansøgningerne og jobtilbudene ved at muliggøre direkte kontakt mellem potentielle arbejdstagere og virksomhederne. For en sådan aktivitet vil Jobrapido fungere som arbejdsformidling i henhold til gældende bestemmelser, efter at der er opnået tilladelse over for de kompetente myndigheder.
Når du registrerer dig til at modtage meddelelser om jobtilbud ved at opgive din e-mailadresse, er Brugeren ansvarlig for sikkerheden af den godkendelse, der er fastlagt gennem Jobrapido's Cookie. Disse cookies forbliver aktive og genkender automatisk Brugerens browser indtil der klikkes på linket "Afslut", hvilket forhindrer automatisk identifikation ved følgende besøg.

4. Copyright

"Jobrapido" varemærket, alle varemærker, både figurative og på anden måde, og alle tegn, kommercielle navne, varemærker, nominativt varemærke, illustrationer, billeder og logoer, der vises på Webstedet, er og forbliver Jobrapidos og dets licenstageres eksklusive ejendom, og er beskyttet af gældende lovgivning om varemærker og relevante internationale traktater.
De billeder, tekster og kendemærker (f. eks. varemærker, domænenavne, osv.) fra tredjeparter der optræder på Webstedet tilhører de respektive ejere og anvendes udelukkende til at repræsentere ejerskabet af meddelelser.

5. Jurisdiktion

Denne overenskomst, bortset fra de undtagelser, der er fastsat i de gældende bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, er undergivet italiensk lov og jurisdiktion i retten i Milano.

6. Ændring af disse Betingelser for Tjeneste

Jobrapido forbeholder sig ret til at ændre disse Betingelser for Tjeneste på ethvert tidspunkt ved at advare Brugeren ved hjælp af deres offentliggørelse på Webstedet.
Brugerens fortsættelse med at bruge Tjenesten efter offentliggørelsen af nævnte offentliggørelse, er accept af de nye betingelser uden forbehold.

7. Definitioner

Meddelelse
Annoncering af et jobtilbud, der er tilgængeligt via Webstedet, og hvis indhold publiceres direkte på Jobrapido eller fås automatisk gennem tredjeparts websteder med jobtilbud, angivet i samme annoncering, hvoraf Jobrapido publicerer et uddrag.

Annoncør
Den der publicerer meddelelser gennem Jobrapido's hjemmeside.

Service
Service af indeks-linket meddelelser, deres offentliggørelse, visualisering på Webstedet, og i nogle tilfælde, af e-mailmeddelelser som Jobrapido tilbyder.

Betingelser og vilkår for Tjenesten
Disse almindelige betingelser for tjenesten.

Personlige data
Alle oplysninger vedrørende fysiske personer, der er eller kan blive identificeret, direkte eller indirekte, ved reference til nogen andre oplysninger, herunder personnummer.

Dataemne
Enhver fysisk person, der er genstand for de personlige data

Websted
Jobrapido, en søgemaskine for jobannonceringer ved hjælp af placeringer i forskellige lande i verden, der er identificeret gennem webstedet jobrapido.com.

Dataansvarlige
Enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organisation, forening eller anden juridisk person, der er kompetent, også i fællesskab med en anden dataansvarlig, til at bestemme formål og metoder til behandling af personlige data og de relevante midler, bl. a. på sikkerhedsområdet, i forhold til funktion og brug af dette Websted.

Bruger
Den der bruger tjenester og produkter, som tilbydes af Webstedet.