Ekstern lektor i Organisationsteori og/eller Offentlig forvaltning
Frederiksberg
Copenhagen Business School
Ekstern lektor i Kvalitative metoder, videnskabsteori og projektledelse
Frederiksberg
Copenhagen Business School
Eksterne lektorer i erhvervsøkonomi og marketing ved Institut for Afsætningsøkonomi
Frederiksberg
Copenhagen Business School
Ergoterapeutuddannelsen søger adjunkt/lektor-vikar med praksiserfaring
Danmark
Københavns Professionshøjskole, Campus Sigurdsgade
Socialfaglig adjunkt/lektor til undervisnings-, forsknings- og udviklingsopgaver på Institut for Socialrådgiveruddannelse
Frederiksberg
Københavns Professionshøjskole, Campus Frederiksberg
Vil du forske i psykopatologi, selv-forstyrrelser og sygdomsforløb?
København (Sundby)
Psykiatrisk Center Amager
Erfaren ledelseskonsulent til videreudvikling af diversitet og ligestilling på CBS
Frederiksberg
Copenhagen Business School
IT-Universitetet søger 2 studentermedhjælpere
Danmark
IT-Universitetet i København