Social og sundhedshjælper
Brabrand
Aarhus Kommune
Social- og sundhedshjælper
Tranbjerg
Aarhus Friplejehjem
Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper
Vinderup
VINDERUP PLEJEHJEM
Social- og Sundhedsassistenter / Social- og Sundhedshjælpere
Hesselager
Strandlyst Boliger
Rolighedsparken søger Social- og Sundhedshjælper
Ikast
Ikast-Brande Kommune
Social- og sundhedshjælper til Hinneruplund
Hinnerup
Favrskov Kommune
Social- og sundhedshjælper til Center Birkehøj
Holstebro
Holstebro Kommune
Social- og sundhedshjælper til Områdecenter Kollektivhuset
Randers
Randers Kommune