Vil du forske i psykopatologi, selv-forstyrrelser og sygdomsforløb?
København (Sundby)
Psykiatrisk Center Amager
IT-Universitetet søger 2 studentermedhjælpere
København (Sundby)
IT-Universitetet i København